La festa de la infància

~ 8 ~

arrow left

anterior

La festa de la infància

arrow right

següent

Les festes del foc impliquen també una integració de diverses generacions. Com en totes les festes, es va produint el relleu generacional, i des de ben petits els infants són introduïts a la realització de la festa, als seus misteris, a la seva cultura… Per això, els infants i joves de tots els pobles tenen un paper molt actiu en les festes pirinenques, tant en la preparació com en la seva celebració, i en molts pobles hi ha celebracions específiques per als nens i nenes. Transmetent la passió i el coneixement per la festa se n’assegura la seva continuïtat.

Les falles de llum d’Andorra

Històricament, eren les nenes i els nens els que portaven les falles, però amb la recuperació de les falles als anys vuitanta, foren els adults els únics que la celebraven, deixant de banda els més petits pels possibles perills que suposa la manipulació del foc. Però amb el pas dels anys, s’inventà una nova festa per als infants: la falla lluminosa que fan rodar els nens i les nenes, que es converteixen en el fallaires de llum. Van començar l’any 2005, amb la voluntat d’iniciar els fills i les filles dels fallaires a la festa. Són unes boles de llum que es fan giravoltar com les dels adults, i així els nens i nenes n’aprenen i també gaudeixen de la tradició. Com els més grans, vesteixen una capa i tenen els seus fallaires menors, els quals presideixen la cremada i són els representants de la festa durant un any. Quan es fan més grans celebren el Bateig del Foc i llavors ja podran podran dur les falles de foc. Però el record de les falles de llum el portaran sempre!

Els infants a les falles

Sovint, les nenes i els nens celebren la festa portant una falla de dimensions més petites i un recorregut més assequible, però igualment amb el foc com a element protagonista. També baixen de la muntanya fent camins de llum fins a arribar al poble. Quan són més grans s’uneixen al recorregut dels adults.

Per assegurar la participació dels nens i les nenes, des de ben petits, se’ls ofereixen programacions especials adaptades a la seva edat. Generalment, els més menuts són els primers que entren portant les seves falles, acompanyats pels seus pares i mares, i després aniran seguint els diferents grups d’edats: els mitjans i els joves. Per fer-ho possible, hi ha faros propers al poble i a curta distància, amb petits recorreguts. Però en escala reduïda viuen amb la mateixa intensitat la celebració de la festa.

És interessant saber que, durant els períodes de crisi de les falles, els nens i les nenes foren els únics protagonistes de la nit de falles. La festa era vista com una cosa dels infants, impròpia dels adults. Però paradoxalment, els infants asseguraren la continuïtat de les falles!

Els infants i els brandons

En les celebracions occitanes dels brandons, els nens i les nenes tenen també se’ls fa participar de formes diferents. A alguns pobles (però és poc freqüent) se’ls fa participar fent-los encendre el brandó, si bé això és generalment encès per l’alcalde o una personalitat del poble. Els nens observen l’espectacle amb admiració, com a espectadors de les festes.
És només a Sant Bertran de Comenge que tenen un paper més important: allà s’hi celebra un taller de fabricació de halhes i, a la nit, són les nenes i nens els que il·luminen el brandó i fan girar petites halhes per sobre dels seus caps.

La continuïtat de la festa

Transmetre la festa en tots els seus sentits és un repte per la continuïtat de la festa. Les flames es renoven, any rere any, amb la participació de persones de diferents generacions: des dels avis o padrins fins als nets les flames es renoven. Per contribuir a aquest relleu generacional, aquest Museu Virtual anomenada Museu dels Infants amb recursos pedagògics, contes, jocs i activitats.

Pas de copie de contenu . . .