Un joc de preguntes

Què són les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus?
Descobriu les festes amb les següents preguntes!

Què són les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus?
Una tradició molt antiga que se celebra als Pirineus.
Quan se celebra?
Al solstici d’hivern o d’estiu, és a dir, la nit més curta o més llarga de l’any.
Com és la festa?
Es cremen torxes petites o grans a diferents pobles.
Com es diuen les torxes que es cremen?
Les més petites: falla (en català) o halha (en occità).
Les més grans: falla major (en català), har, haro o taro (en occità), o brandon (en francès).
Per què se celebren aquestes festes?
Són festes que celebren el canvi de cicle de la natura.
En quins territoris se celebren les festes?
1) Andorra.
2) Aran, Aragó i Catalunya (Espanya).
3) Occitània (França).
Des de quan són festes UNESCO?
Des del desembre de 2015.
Què vol dir que són festes UNESCO?
Estan a una llista que coneix tot el món sobre festes i tradicions.
Què es fa amb les torxes petites quan cremen?
Es baixen des d’un punt elevat de la muntanya recolzant-les a l’espatlla, o es fan girar al poble.
On es cremen les torxes més grans?
A la plaça del poble o un lloc important.
Què es fa després de cremar les falles o halhas?
Es fa gresca ballant i menjant.
Com participen els nens i nenes?
Cremen torxes més petites o duen falles de llum.

Pas de copie de contenu . . .