Gembria

Brandon. Al voltant del 24 de juny.

Gembria

Gembria 150 150 Prometheus.Museum

Al poble de Gembria, el brandó es divideix al maig i després, el dia de la festa, s’omple de palla i un ram de flors el corona a la part superior. Es tracta d’una acció col·lectiva del poble, perquè molts membres del Foyer Rural també pertanyen al consistori municipal. La festa se celebra l’últim dissabte de juny.

Més informació : https://tourisme-neste-barousse.fr/site/la-tradition-des-brandons/

Mail : mairiegembrie@wanadoo.fr

Xarxes socials :

Ajuntament : +33562392417

El brandó, 18 de maig de 2015 © CC Neste-Varossa.

Pas de copie de contenu . . .