Sòst

Brandon. Al voltant del 24 de juny.

Sòst

Sòst 150 150 Prometheus.Museum

En aquest poble, el brandó està organitzat per l’Associació Esportiva i Cultural Sòstoise. Un arbre es divideix en la seva longitud, i després s’insereixen cantonades de fusta en ell. La palla i un ram de flors col·locats a l’acabat superior decoren el brandó. La festa permet a la gent del poble reunir-se al voltant d’un dinar abans de la crema del brandó a la nit. L’esdeveniment té lloc el dissabte següent al dia de Sant Joan.

Nom en francès: Sost
Nom en occità: Sòst

Més informació : https://tourisme-neste-barousse.fr/site/la-tradition-des-brandons/

Mail : commune-de-sost@orange.fr

Xarxes socials :

Ajuntament : +33562392200

Petits brandons encoixinats i florits utilitzats per encendre el foc, 30 de juny de 2015 © CC Neste-Varossa.

Campaners de banya davant del brandó, 30 de juny de 2015 © CC Neste-Varossa.

El brandó encoixinat amb el ram de flors que el corona, 30 de juny de 2015 © CC Neste-Varossa.

El tret del brandó, 30 de juny de 2015 © CC Neste-Varossa.

Pas de copie de contenu . . .