Trobat

Brandon. Al voltant del 24 de juny.

Trobat

Trobat 150 150 Prometheus.Museum

El brandó està organitzat per la Comissió de Festes de Trobat. L’arbre es treballa segons les tècniques tradicionals: l’arbre es desbarbara, després es divideix, abans de ser encoixinat en el moment de la festa. La crema té lloc a finals de juny o principis de juliol, en la intimitat del poble, sent un moment fort de vincle social.

Més informació : https://tourisme-neste-barousse.fr/site/la-tradition-des-brandons/

Mail : mairietroubat@orange.fr

Xarxes socials :

Ajuntament : +33562392348

Pas de copie de contenu . . .