Creishèths

Brandon. Al voltant del 24 de juny.

Creishèths

Creishèths 150 150 Prometheus.Museum

El brandó encara es celebra a Creishèth, malgrat que no es va poder celebrar el 2020 a causa del context sanitari relacionat amb la pandèmia de la COVID-19. El brandó està fet “seguint la tradició” per la comissió de festes i els voluntaris del poble: es fa a principis de maig en ser dividit primer amb racons i a la missa, abans de ser posat a assecar al lloc on s’encendrà dos mesos més tard, després d’una benedicció de l’arbre i els participants pel rector de la vall. La festa se celebra normalment el primer dissabte després del dia de Sant Joan.

Nom en francès: Créchets
Nom en occità: Creishèths

Més informació : https://tourisme-neste-barousse.fr/site/la-tradition-des-brandons/

Mail : commune-de-crechets@orange.fr

Xarxes socials : https://www.petiterepublique.com/2021/07/06/crechets-un-brandon-federateur/

Ajuntament : +33562993005

La preparació del brandó: treball de desdoblament, maig 2019 © Isabelle Coignard.

El brandó és quillé a la plaça, abril 2017 © Isabelle Coignard.

El brandó està encoixinat i es penja un ram de flors a la part superior, juny de 2018 © Isabelle Coignard.

Crema del Brandó, 24 de juny de 2017 © Isabelle Coignard.

El brandó es divideix i cau, 24 de juny de 2017 © Isabelle Coignard.

Pas de copie de contenu . . .