Saileshan

Brandon. Al voltant del 24 de juny.

Saileshan

Saileshan 150 150 Prometheus.Museum

El brandó de Sant Joan és encarregat per l’ajuntament de Saileshan a una serradora. L’arbre es divideix amb cantonades i després es mulca. A causa del context sanitari relacionat amb la pandèmia de la COVID-19, el brandó no va poder celebrar-se el 2020, però el 2021, l’Ajuntament es va fer càrrec de la seva organització (prèviament proporcionat per la comissió de festes) per poder seguir reunint els habitants al voltant d’un moment amistós i festiu encara que la festa tingués lloc a l’octubre. Normalment, el brandó es crema durant la festa local a l’agost.

Nom en francès: Salechan
Nom en occità: Saileshan

Més informació : https://tourisme-neste-barousse.fr/site/la-tradition-des-brandons/

Mail : mairie.salechan@orange.fr

Xarxes socials : Comité des fêtes de Saléchan – https://www.facebook.com/cdfsalechan/photos/2369833919961949

Ajuntament : +33562993230

El brandó és quillat a Saileshan, 22 de juny de 2018 © Patricia Heiniger-Castéret.

Detall del brandó de Saileshan, 22 de juny de 2018 © Patricia Heiniger-Castéret.

El brandó es encoixina i es decora amb plantes amb un ram de flors a la part superior, 22 de juny de 2019 © Comitè del Festival Saileshan.

Vídeo del brandó al Facebook de la Comissió de Festes de Saileshan: https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink

El mulching del brandon, 9 d’octubre de 2021 © Gérard Calmel.

El treball de l’encoixinat, 9 d’octubre de 2021 © Gérard Calmel

Pas de copie de contenu . . .